Gouws, R. H. (2022) “Ruimtelike en temporele leksikografiese deiktiese verankering”, Lexikos, 32(3), pp. 95-122. doi: 10.5788/32-3-1733.