Lexikos, L. (2018) “Lexikos 28”, Lexikos, 28(1). doi: 10.5788/28-1-1480.