Lexikos, L. (2017) “Lexikos 27”, Lexikos, 27(1). doi: 10.5788/27-1-1390.