Claassen, D. (2015) “’n Evaluasie van Pharos Aanleerderwoordeboek vir skole/Learner’s Dictionary for Schools en Longman-HAT Afrikaans Dictionary and Grammar for English Speakers in ’n Afrikaanse taalverwerwingskursus op universiteitsvlak”, Lexikos, 25(1). doi: 10.5788/25-1-1290.