Lexikos, L. (1) “Lexkos 15”, Lexikos, 150. doi: 10.5788/15-0-1195.