Lexikos, L. (1) “Lexikos 1”, Lexikos, 1(1). doi: 10.5788/1-1-1141.