Nkabinde, A. (1) “Sibusiso Nyembezi. <i>Isichazimazwi Sanamuhla Nangomuso. (Dictionary for today and the future). Zulu dictionary.</i&gt;”, Lexikos, 3(1). doi: 10.5788/3-1-1118.