Frawley, W. (1) “Remarks on the Lexicographical Treatment of Metaforms”, Lexikos, 6(1). doi: 10.5788/6-1-1022.