Lexikos, L. (1) “Lexikos 6”, Lexikos, 6(1). doi: 10.5788/6-1-1019.