Zhang, Yuanwen. 2024. “Heming Yong, Jing Peng and Xiangming Zhang. Chinese Lexicography in the Twentieth Century.”. Lexikos 34 (1), 213-17. https://doi.org/10.5788/34-1-1907.