Margalitadze, Tinatin, George Meladze, and Zakharia Pourtskhvanidze. 2022. “English–Georgian Parallel Corpus and Its Application in Georgian Lexicography”. Lexikos 32 (2), 158-76. https://doi.org/10.5788/32-2-1701.