Kamiński, Mariusz Piotr. 2017. “Visualisation of Collocational Preferences for Near-Synonym Discrimination”. Lexikos 27 (1). https://doi.org/10.5788/27-1-1401.