Claassen, Dané. 2015. “’n Evaluasie Van Pharos Aanleerderwoordeboek Vir skole/Learner’s Dictionary for Schools En Longman-HAT Afrikaans Dictionary and Grammar for English Speakers in ’n Afrikaanse Taalverwerwingskursus Op Universiteitsvlak”. Lexikos 25 (1). https://doi.org/10.5788/25-1-1290.