Gagiano, Annie. 1. “Margaret Doyle. <i>The A-Z of Non-Sexist Language.</I&gt;”. Lexikos 6 (1). https://doi.org/10.5788/6-1-1040.