Frawley, William. 1. “Remarks on the Lexicographical Treatment of Metaforms”. Lexikos 6 (1). https://doi.org/10.5788/6-1-1022.