LEXIKOS, L. Lexikos 9. Lexikos, v. 9, n. 1, 23 Aug. 2012.