DE FOGLIO, F.; LUBBE, H. ’n Praktiese benadering tot die samestelling van ’n tweerigtingvakwoordeboek met Afrikaans en Italiaans as taalpaar. Lexikos, v. 12, 11.