SWART, C. Uitdagings vir die Afrikaanse leksi-kograaf ten opsigte van Nederland-se lemmata in ’n vertalende Neder-lands-Afrikaanse woordeboek*. Lexikos, v. 13, 11.