BOTHA, W. Ensiklopedisiteit in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal: ’n " Saak " van balans. Lexikos, v. 19, 11.