LUTHER, J. Laat ons boeke vat. Illustrasie van die nut van ’n leesprogram in ’n era van korpusleksikografie met aanbevelings vir die <i>Woordeboek van die Afrikaanse Taal</i&gt;. Lexikos, v. 32, n. 3, p. 144-165, 7 Dec. 2022.