CLAASSEN, D. ’n Evaluasie van Pharos Aanleerderwoordeboek vir skole/Learner’s Dictionary for Schools en Longman-HAT Afrikaans Dictionary and Grammar for English Speakers in ’n Afrikaanse taalverwerwingskursus op universiteitsvlak. Lexikos, v. 25, n. 1, 19 Nov. 2015.