BEYLEVELD, A.; VAN JAARSVELD, G. Taalseksisme as ’n vorm van eensydige leksikografie. Lexikos, v. 1, n. 1, 11.