SWANEPOEL, P. Op soek na ’n adekwate linguistiese teorie vir die begronding van die leksikografieteorie en -praktyk --- die kognitiewe grammatika as ’n moontlike alternatief. Lexikos, v. 2, n. 1, 11.