OTTO, A. N. <i>Tweetalige Aanleerderswoordeboek. Bilingual Learner’s Dictionary</i&gt;. Lexikos, v. 4, n. 1, 11.