VAN DELFT, W. Terminology Committee for Social Work. Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk. <i>New Dictionary of Social Work. Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk.</i&gt;. Lexikos, v. 6, n. 1, 11.