FEINAUER, I. Die negende deel van die <i>Woordeboek van die Afrikaanse Taal</i&gt;. Lexikos, v. 6, n. 1, 11.