Chabata, E. (1). An Advanced Dictionary? Similarities and Differences between Duramazwi ReChiShona and Duramazwi Guru ReChiShona *. Lexikos, 12. https://doi.org/10.5788/12-0-763