Alberts, M. (1). E-terminology *. Lexikos, 12. https://doi.org/10.5788/12-0-762