Swart, C. (1). Uitdagings vir die Afrikaanse leksi-kograaf ten opsigte van Nederland-se lemmata in ’n vertalende Neder-lands-Afrikaanse woordeboek*. Lexikos, 13. https://doi.org/10.5788/13-0-734