Lexikos, L. (2012). Lexikos 18. Lexikos, 18. https://doi.org/10.5788/18-0-503