Mheta, G. (1). The Treatment of Encyclopedic Information in Duramazwi reMimhanzi. Lexikos, 19(1). https://doi.org/10.5788/19-1-186