Lexikos, L. (2022). Lexikos 32(3). Lexikos, 32(3). https://doi.org/10.5788/32-3-1739