van der Merwe, M. F. (2022). Visuele elemente in vertalende woordeboeke gerig op die grondslagfase teen die agtergrond van geletterdheidsontwikkeling. Lexikos, 32(3), 215-248. https://doi.org/10.5788/32-3-1738