Luther, J. (2022). Laat ons boeke vat. Illustrasie van die nut van ’n leesprogram in ’n era van korpusleksikografie met aanbevelings vir die <i>Woordeboek van die Afrikaanse Taal</i&gt;. Lexikos, 32(3), 144-165. https://doi.org/10.5788/32-3-1735