Beyer, H. L., & Louw, P. A. (2022). Aspekte van vernuwing in die Afrikaanse leksikografie: Standaard- en pedagogiese woordeboeke as barometer. Lexikos, 32(3), 25-48. https://doi.org/10.5788/32-3-1730