Claassen, D. (2015). ’n Evaluasie van Pharos Aanleerderwoordeboek vir skole/Learner’s Dictionary for Schools en Longman-HAT Afrikaans Dictionary and Grammar for English Speakers in ’n Afrikaanse taalverwerwingskursus op universiteitsvlak. Lexikos, 25(1). https://doi.org/10.5788/25-1-1290