Swanepoel, P. (1). Polisemie in die woordeboek --- ’n kognitiewe perspektief. Lexikos, 1(1). https://doi.org/10.5788/1-1-1157