Martin, W. (1). Lexicologie als universitaire vakopleiding. Lexikos, 4(1). https://doi.org/10.5788/4-1-1082