Frawley, W. (1). Remarks on the Lexicographical Treatment of Metaforms. Lexikos, 6(1). https://doi.org/10.5788/6-1-1022