(1)
Wassermann, H. Paradigmaverskuiwings En Die Afrikaanse Mediese Vaktaal. Lex 2012, 8.