(1)
Otto, A. N. Tweetalige Frasewoordeboek/Bilingual Phrase Dictionary: ’n Fokus Op Funksies En Enkele Probleemareas. Lex 1, 11.