(1)
de Foglio, F.; Lubbe, H. ’n Praktiese Benadering Tot Die Samestelling Van ’n Tweerigtingvakwoordeboek Met Afrikaans En Italiaans As Taalpaar. Lex 1, 12.