(1)
Swart, C. Uitdagings Vir Die Afrikaanse Leksi-Kograaf Ten Opsigte Van Nederland-Se Lemmata in ’n Vertalende Neder-Lands-Afrikaanse Woordeboek*. Lex 1, 13.