(1)
Gouws, R. H. Aspekte Van Mikrostrukturele Ver-Skeidenheid En Inkonsekwentheid in Woordeboeke. Lex 1, 13.