(1)
Potgieter, L. Die Bewerking Van Idiome in Tweetalige Woordeboeke. Lex 1, 16.