(1)
Beyer, H. L.; Louw, P. A. Aspekte Van Vernuwing in Die Afrikaanse Leksikografie: Standaard- En Pedagogiese Woordeboeke As Barometer. Lex 2022, 32, 25-48.