(1)
Claassen, D. ’n Evaluasie Van Pharos Aanleerderwoordeboek Vir skole/Learner’s Dictionary for Schools En Longman-HAT Afrikaans Dictionary and Grammar for English Speakers in ’n Afrikaanse Taalverwerwingskursus Op Universiteitsvlak. Lex 2015, 25.