(1)
Swanepoel, P. Polisemie in Die Woordeboek --- ’n Kognitiewe Perspektief. Lex 1, 1.