(1)
Swanepoel, P. Op Soek Na ’n Adekwate Linguistiese Teorie Vir Die Begronding Van Die Leksikografieteorie En -Praktyk --- Die Kognitiewe Grammatika As ’n Moontlike Alternatief. Lex 1, 2.