(1)
Otto, A. N. <i>Tweetalige Aanleerderswoordeboek. Bilingual Learner’s Dictionary</I&gt;. Lex 1, 4.